Privacyverklaring

Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem”, gevestigd aan Tweede Boerendiep 1a 9581GZ Musselkanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” Tweede Boerendiep 1a 9581GZ Musselkanaal
Tel: 0610403019

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt (hebt gemaakt) van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Zorgverzekeringsnummer (alleen bij therapeutische massagebehandelingen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon “Carpe Diem”) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens/dossier:  Voor schoonheidssalon:  tot 5 jaar na het laatste contact. Voor massagepraktijk is de bewaartermijn 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janny.knobben@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon en Massagepraktijk “Carpe Diem” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met janny.knobben@gmail.com